دین و زندگی - احکام
پاسخ به پرسش‌های روزه‌داران در فضای مجازی

پاسخ به پرسش‌های روزه‌داران در فضای مجازی

نرم‌افزار اندرویدی «احکام ضیافت» شامل پرسش و پاسخ‌های فقهی در موضوع روزه با استفاده از نظر مراجع مشهور از سوی کانون گفت‌وگوی قرآنی تولید و در فضای مجازی عرضه شد.
۱۳۹۵/۰۳/۲۱