علم و زندگی - کامپیوتر
ساخت ابررایانه برای بازی کامپیوتری!

ساخت ابررایانه برای بازی کامپیوتری!

یک متخصص کامپیوتر در حدود ۱۸۵ میلیون تومان خرج کرده تا ابررایانه‌ای بسازد که وقتی کار می‌کند، مانند بازی تتریس می‌شود.
۱۳۹۵/۰۴/۲۹