گردشگری - صنایع دستی
صنایع دستی با ویژگی هایی منحصر به فرد

صنایع دستی با ویژگی هایی منحصر به فرد

صنایع دستی ایران، به عنوان صنعتی مستقل و بومی، شاخص ترین هنر کاربردی ایران است. با توجه به آن که ایران یکی از سه قطب صنایع دستی جهان شناخته می شود، در این روز که مصادف با روز جهانی صنایع دستی است به تعریف و ویژگی های خاص این هنر در ایران می پردازیم.
۱۳۹۵/۰۳/۲۰